TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN

I. NGUỒN GỐC CỦA TU HỘI

Sinh ra và lớn lên vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, thành Vinh Sơn đã chứng kiến cảnh xã hội Pháp đang lâm vào cảnh khủng hoảng : đa phần giáo sỹ chạy theo bổng lộc, bỏ rơi đoàn chiên. Khi làm tuyên uý cho gia đình Gondi, cọ xát với thực tế rõ ràng của dân quê tại Ganne và những người nghèo khổ bệnh tật tại giáo xứ Châtillon, cha Vinh Sơn đã khám phá ra dân nghèo miền quê đang bị bỏ rơi về mặt vật chất cũng như tinh thần. Đồng thời ngài cũng nhận thấy nhiều giáo sĩ yếu kém về mặt đạo đức cũng như học vấn.
Ý thức về tình trạng này, cha Vinh Sơn đã hoàn toàn hiến thân để xao dịu nỗi đau của người nghèo. Năm 1625 ngài thành lập Tu Hội Truyền Giáo và được Đức Tổng Giáo Mục Paris phê chuẩn 1626 .
Năm 1632, cha Vinh Sơn nhận tu viện Saint Lazare ở phía bắc Paris, do các tu sỹ Dòng Victor trao tặng để làm trụ sở chính, nên các linh mục cuảTu Hội còn được gọi là các cha Lazaristes.
Ngày 12- 1- 1633 Đức Thánh Cha Urbano VII châu phê việc thành lập Tu Hội Truyền Giáo (Congregatio Missionis:CM ) qua sắc chỉ “ Salvatris Nostri”và xác định Tu Hội thuộc Hội Đời Sống Tông Đồ và thuộc quyền Toà Thánh.

II . TIỂU SỬ THÁNH VINH SƠN PHAO LÔ (xin cho hình)

Thánh Vinh Sơn PhaoLô sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581, tại lang Pouy, gần thành Đax, miền Landes, tây nam nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo. Ngài lãnh nhận chức linh mục ngày 23 tháng 9 năm 1600 với một động cơ chỉ qui hướng về mình là tìm kiếm bổng lộc và danh vọng. Nhưng chính Thiên Chúa đã hướng dẫn con người khôn ngoan, lanh lợi này gặp gỡ những người nổi tiếng và thánh thiện như Hồng y Bérulle, thánh Francois de Salle, cha André Duval, từ đó ngài đã được biến đổi hiến dâng hoàn toàn đời mình cho Chúa qua việc phục vụ người nghèo.
Năm 1617 Ngài thành lập Hội Bác Ái và sau đó là Hội các Bà Bác Ái là những tổ chức tông đồ giáo dân để trợ giúp người nghèo về tinh thần và vật chất. Năm 1625 Ngài thành lập Tu Hội Truyền Giáo để chuyên lo phục vụ, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Năm 1633 ngài cùng với thánh Louuse de Marillac thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái để phục vụ bệnh nhân và những người nghèo khổ về mặt vật chất cũng như tinh thần.
Bận tâm hàng giáo sỹ yếu kém về đạo đức cũng như tri thức, Cha Vinh Sơn đã tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các tiến chức và lập chủng viện trên khắp nước Pháp. ở Paris cũng như các nơi khác, ngài tổ chức các cuộc Hội Thảo Thứ Ba ( Les Conférences du Mardi) qui tụ nhiều linh mục, trong đó có nhiều linh mục nổi tiếng.Và cũng chính từ cuộc hội thảo này đã sản sinh cho Giáo Hội Pháp nhiều Giám Mục.
Từ một nông dân gốc Gascogne, ngài trở thành cố vấn cho vua Louis XIII và hoàng hậu Anne d` Autriche và là một trong những nhà cải cách lớn của xã hội và Giáo Hội Pháp thế kỉ XVII.
Ngài qua đời ngày 27 tháng 9 năm 1660 trước sự thương tiếc của toàn thủ đô Paris.
Ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XIII phong chân phước ngày 13 tháng 8 năm 1729, và được Đức Clêmentê XII nâng lên hàng hiển thánh vào ngày 16 tháng 6 năm 1737. ngày 2 tháng 5 năm 1885 Đức Lêô XIII đặt ngài làm bổn mạng các tổ chức từ thiện bác ái có trong Giáo Hội.

III. MỤC ĐÍCH VÀ TINH THẦN CỦA TU HỘI

MỤC ĐÍCH
Mục đích của Tu Hội Truyền Giáo là thánh hoá bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo các giáo sỹ. Mục đích này được thực hiệnkhi các thành viên và các cộng đoàn trung thành với ơn gọi Vinh Sơn:
- Ra sức mặc lấy tinh thần của Chúa Ki-tô cho phù hợp với ơn gọi của mình.
- Rao giảng tin mừng cho người nghèo đặc biệt là những người bị bỏ rơi nhất
- Trợ giúp đào tạo hàng giáo sỹ và giáo dân, đưa họ tham gia nhiều hơn vào việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo.
TINH THẦN
- Yêu mến và tôn thờ Chúa Cha – tình yêu chắc ẩn và thiết thực đối với người nghèo – vâng phục Chúa quan phòng.
- Cố gắng diễn tả tinh thần đó qua năm nhân đức kín múc từ Chúa Ki- tô: Đơn Sơ - Khiêm nhường - Dịu Hiền - Hãm Mình – Nhiệt Thành.
BỔN MẠNG CỦA TU HỘI
Bổn mạng của Tu Hội ngày 27 tháng 9, Lễ Thánh Tổ Vinh Sơn.

IV. CÁC TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CÁC BỂ TRÊN ĐƯƠNG NHIỆM
TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG (xin cho hình)
Curie Générale
Via Dei Capasso 30
00164 Rome – Italie
(331)666.3736/666.3732/666.3736

NHÀ MẸ - TỈNH DÒNG PARIS(xin cho hình)
95 Rue de Sèvres
75006 Paris - Fance
(33-1)42-22-63-70

TRỤ SỞ MIỂN NAM (THUỘC TỈNH DÒNG PARIS)
Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn
40 Trần Phú – Đà Lạt – Lâm Đồng (xin cho hình)
Email: regionvietnamcm@gmail.com
Điện thoại: 063.823.089

CÁC BỀ TRÊN ĐƯƠNG NHIỆM
-1 Bề Trên Tổng Quyền( xin cho hình)
Cha Gregory GAY
-2 Bề Trên Giám Tỉnh
Cha Elie Delplace (xin cho hình)
-3 Bề Trên Miền Việt Nam
Cha Giuse Đinh Tất Tiến (xin cho hình)

V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TU HỘI
A. TRÊN THẾ GIỚI
1. Dưới thời thánh Vinh Sơn
Từ lúc được thành lập (1625) cho đến khi thánh Vinh Sơn qua đời, Tu Hội đã phát triển và có mặt trên toàn nước Pháp và đã mở rộng hoạt động truyền giáo ra nước ngoài, với khoảng 300 thành viên.
Tại Pháp ngoài trung tâm Saint Lazare, Tu Hội có khoảng 22 cộng đoàn và đảm nhận huấn luyện 12 chủng viện. trong đó có hai chủng viện do Tu Hội thành lập và 10 chủng viện do các Giáo Phận thành lập
Từ năm 1644 Tu Hội bắt đầu mở rộng hoạt động truyền giáo ra nước ngoài : Y, Balan, Madagasca, Ái Nhĩ Lan( Irelande), Ecosse( thuộc Anh Quốc), Tunis và Alger( vùng Bắc Phi)
2. Hiện nay
Tu Hội hiện diện tại 84 quốc gia trên thế giới, được chia thành 52 tỉnh và phụ tỉnh.
- Tổng số các thành viên : 3942 thành viên
+ Thành viên chính thức: 3346 thành viên
trong đó có 32 Giám Mục ( 1 Hông Y ) 3042 linh mục, 68 Phó Tế, 161 Tu Huynh và 42 thành viên khấn trọn.
+ Thành viên bán chính thức 596 thành viên
trong đó có 582 sinh viên triết học và thần học, 14 Tu Huynh.

B. TẠI VIỆT NAM

1. Trước 1975
Từ khi Tu Hộ Nữ Tử Bác Ái có mặt tại Việt Nam năm 1928, các cha Vinh Sơn hoặc từ Pháp hoặc từ Trung Quốc thường đến Việt Nam để làm linh hướng hoặc để giảng tĩnh tâm cho các Nữ Tử Bác Ái. Bao nhiêu năm đi lại nhưng chưa dừng chân là điều chẳng ai muốn. Nhưng thánh ý Thiên Chúa quan phòng thật kỳ diệu, từ “cái mất” , “cái rủi” của người này lại là “ cái được”, “ cái duyên” của người kia.
Năm 1949, cách mạng Trung Hoa thành công, các thừa sai ngoại quốc buộc phải trở về nước. Các nhà truyền giáo Vinh Sơn đành phải bỏ xót xa bỏ lại mảnh đất truyền giáo mênh mông để trở về Pháp. Trên đường trở về mẫu quốc, các ngài đã ghé vào Việt Nam như một trạm dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng vì lòng nhiệt thành truyền giáo, chỉ có một thời gian ngắn, các ngài nhận ra Việt Nam là một mảnh đất truyền giáo thuận lợi, người Việt Nam giầu tình cảm, thân thiện, nghĩa tình, lại có lòng sùng đạo có thể tìm kiếm được nhiều ơn gọi. Vì vậy, các ngài đã gắn bó cuộc đời mình vào sứ mạng của Tu Hội trên mảnh đất thân thương này.
Tuy nhiên hoàn cảnh chính trị của Việt Nam Cộng Hoà, khá phức tạp, nên các ngài phải tìm dấu chỉ của Chúa. Nên công việc đầu tiên của các ngài thời gian này là lo mục vụ cho người Pháp và giúp các Nữ Tử Bác Ái.
Đến năm 1955, ngôi nhà đầu tiên Tu Hội tại Việt Nam được chính thức thành lập theo giáo luật tại 42 Yersin ( nay là 40 Trần Phú – Đà Lạt ). Các ngài bắt đầu mở kí túc xá (Foyer Saint Vincent) cho trẻ em đồng bào dân tộc và nuôi trẻ mồ côi, mở trường dậy học cho người Trung Hoa, làm tuyên uý cho trường Grand và Petit LycéeYersin Đà Lạt, dậy tiểu chủng viện và đại học Đà Lạt và đảm nhận việc truyền giáo cho người Trung Hoa tại Đà Lạt năm 1963.
Công việc mà các nhà truyền giáo Vinh Sơn người Pháp tha thiết nhất vẫn là đến với lương dân, đặc biệt là những người dân tộc tiểu số. Năm 1961 được sự hậu thuẫn của Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, các ngài khởi sự công cuộc đến với người dân tộc tiểu số vùng Đơn Dương, trên địa bàn kéo dài khoảng 50 km từ Điom( gần Đan Viện Châu Sơn Tàin ( Đức Trọng) gồm một chuỗi làng dân tộc Churu và Koho. Công việc đang tiến triển và đang hứa hẹn một mùa bội thu nếu thời thế không thay đổi.
Bên cạnh công việc truyền giáo là việc đào tạ, từ những năm 59-60 các ngài cũng gởi một số sinh viên và một sô linh mục triều xin gia nhập Tu Hội qua Pháp du học và làm nhà tập, nhưng thành quả của công việc đào tạo ở hải ngoại này không đạt hiệu quả cao ( chỉ còn 3 linh mục trong số 10 linh mục được gởi đi)
Năm 1963 mở tiểu chủng viện, chiêu mộ ơn gọi Vinh Sơn người bản xứ. năm 1966 mở nội chủng viện( Nhà Tập ) và dời tiểu chủng viện về Tam Hiệp – Biên Hoà, đồng thời mở một trường trung học khá lớn tại đây, lấy tên là Vinh Sang. Ngôi trường khá nổi tiếng này đã được nhiều phụ huynh từ nhiều nơi gởi con em tới học, cũng là nơi gieo mầm và nuôi dưỡng ơn gọi. Ngồi trường hoạt động mạnh mẽ và đầy hứa hẹn nếu như không có những biến chuyển lớn của thời cuộc.

2. Sau biến cố 1975
Biến cố 1975 đã cắt đứt các hoạt động của các thừa sai. Các ngài bị trục xuất về nước. Một số anh em Việt Nam cũng di tản ra nước ngoài. Các trường bị quốc hữu hoá, các địa sở truyền giáo không còn, Tiểu Chủng Viện bị giải tán các chủng sinh vì chán nản nên rơi rụng dần, chỉ còn lại 5 linh mục Việt Nam, 7 đại chủng sinh và hai địa sở duy nhất là Nhà Thờ Thánh Tâm ( 40 Trần Phú) và Nhà Thờ Vinh Sơn ( 11 Yiết kiêu – Đà Lạt ) công việc tông đồ chủ yếu là mục vụ giáo xứ co cụm trong ba điểm Thánh Tâm, Vinh Sơn, Bạch Đằng.
Khi đất nước bắt đầu mở cửa Tu Hội lại tập trung và định hướng cho một tương lai vững mạnh. Kể từ năm 1990 đến nay con số thành viên và cộng đoàn của Tu Hội đã tăng lên đáng kể.
Hiện nay Tu Hội có 12 cộng đoàn, phục vụ trong 9 Giáo Phận, chủ yếu là phục vụ và rao giảng Tin Mừng cho dân tộc tiểu số, những vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa.
Số thành viên của Tu Hội hiện nay: 82 thành viên trong đó : ( xin cho hình tu sỹ đoàn tại Việt Nam )
- có 53 linh mục
- 2 thành viên khấn trọn
- 20 thành viên khấn tạm( sinh viên thần học )
- 7 tập sinh
- 27 ứng sinh (sinh viên triết học và đệ tử )
-
3. Điều kiện gia nhập Tu Hội ( theo điều kiện cũ hay bàn bạc đưa ra một điều kiện mới )
Địa chỉ liên lạc ơn gọi:
1. 479/15 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TpHCM
Email: vinhsonsaigon@hcm.fpt.vn; augustinchung@gmail.com
Điện thoại: 08- 3990. 4980
2. 40 Trần Phú – Đà Lạt – Lâm Đồng
Email : regionvietnamcm@gmail.com; jbthan@yahoo.com
Điện thoại: 063.3823.089
3. Tu Viện Vinh Sơn Túc Trưng- Định Quán – Đồng Nai
Email: joslongcm@gmail.com
Điện thoại: 061.3

639126; 061.3636190

4. Khả năng cộng tác về chuyên môn của Hội Dòng trong công việc chung (chúng ta có khả năng cộng tác được những lãnh vực nào? Xin cho ý kiên).
(xin cho một vài hình tiêu biểu về các hoạt động của Dòng: chăm sóc người nghèo , bênh tật, truyền giáo …)